Sentaniz Nimerik
Sixto & BIC
Michel DeGraff & Nick Montfort
Yon vèsyon
Yon lòt vèsyon
Travay sa a te fèt nan MIT nan dat 19 septanm 2017. Se kole zepòl ak CAMIT (Council for the Arts at MIT) ki te pèmèt BIC vizite MIT pou n travay ansanm sou pwojè sa a.